استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت در تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و هم چنین تعیین حدود و مرزهای ملک است که در کل برای جانمایی ملک از این پلاک ثبتی یا پلاک اصلی و فرعی استفاده می شود. استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت پلاک ثبتی یا همان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید