استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک و استعلام نقشه ثبتی مربوط به آدرس مشخص شده انجام می شود و این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که باید حتما مشخص باشد و در سند مالکیت نیز درج شده است و منظور از پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست و امروزه چه کاربردی دارد را در ادامه به طور کامل بررسی می کنیم زیرا پلاک ثبتی ملک یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و برای تعیین موقعیت دقیق یک ملک و یا تشخیص مرزهای یک ملک از این پلاک ثبتی استفاده می شود […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری و با استفاده از نقشه های ثبتی انجام می شود زیرا این نقشه های ثبتی املاک یک منطقه را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد و می توان با استفاده از موقعیت ملک بر روی زمین پلاک ثبتی ملک را نیز تعیین کرد. استعلام پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین یا عرصه ملک که در طرح اصلاح اراضی زمین های مادر یا زمین های اربابی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و به هر قطعه تقسیم شده یک پلاک ثبتی یا پلاک اصلی شماره قطعه مادر و یک پلاک فرعی یا شماره قطعه تقسیم شده از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید