استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک و استعلام نقشه ثبتی مربوط به آدرس مشخص شده انجام می شود و این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که باید حتما مشخص باشد و در سند مالکیت نیز درج شده است و منظور از پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید