استعلام پلاک ثبتی زمین

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که با توجه به نقشه های تفکیکی موجود و آدرس قطعه زمین انجام می شود که این پلاک ثبتی منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملک است. رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری و با استفاده از نقشه های ثبتی انجام می شود زیرا این نقشه های ثبتی املاک یک منطقه را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد و می توان با استفاده از موقعیت ملک بر روی زمین پلاک ثبتی ملک را نیز تعیین کرد. استعلام پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین یا عرصه ملک که در طرح اصلاح اراضی زمین های مادر یا زمین های اربابی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و به هر قطعه تقسیم شده یک پلاک ثبتی یا پلاک اصلی شماره قطعه مادر و یک پلاک فرعی یا شماره قطعه تقسیم شده از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید