استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت انجام می شود و برای اینکار ابتدا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام تهیه می گردد و با توجه به موقعیت ملک، پلاک ثبتی استعلام گرفته میشود و پلاک ثبتی ملک معین خواهد شد. کارشناس رسمی دادگستری از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید