استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری که به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی دارد قابل انجام می باشد. کارشناس با توجه به شماره پلاک مندرج در سند ملک این استعلام را انجام می دهد و به تمامی اطلاعات ملک دست پیدا می کند تا در نتیجه معامله با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید