ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت

ارجاع کلیه کارهای ثبتی اداره ثبت منطقه 15 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی اداره ثبت منطقه ۱۵ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی اداره ثبت منطقه ۱۵ تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد در صورتیکه افراد قصد اخذ سند تک برگ و تبدیل سند قدیمی ملک خود را داشته باشند در اینصورت برای انجام این تبدیل می بایست به اداره ثبت اسناد مراجعه شود و نقشه یو تی ام به همراه […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه 5 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۵ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۵ تهران را می توان به متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد در واقع افراد برای انجام امور ثبتی در اداره ثبت اسناد از آنجایی که تجربه کافی نداند می توانند برای انجام این امور به کارشناس رسمی داد گستری مراجعه نمایند و وکالت انجام این امور […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت منطقه 1 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت منطقه ۱ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت منطقه ۱ تهران به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است در واقع برای انجام امور ثبتی ملک به یک سری مدارک نیاز می باشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار میباشد مراجعه کند . ارجاع کلیه […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه 22 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۲۲ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۲۲ تهران به فردی آگاه و متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد در صورتی که فردی قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود را داشته باشد میتواند کلیه امور ثبتی تا اخذ سند تک برگ را به این متخصص بسپارند و این متخصص همچنین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید