ارجاع کلیه کارهای ثبتی اداره ثبت منطقه 15 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی اداره ثبت منطقه 15 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی اداره ثبت منطقه ۱۵ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی اداره ثبت منطقه ۱۵ تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد در صورتیکه افراد قصد اخذ سند تک برگ و تبدیل سند قدیمی ملک خود را داشته باشند در اینصورت برای انجام این تبدیل می بایست به اداره ثبت اسناد مراجعه شود و نقشه یو تی ام به همراه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید