ارجاع کارهای حقوقی و فنی به کارشناس

ارجاع کارهای حقوقی و فنی به کارشناسان دارای صلاحیت

ارجاع کارهای حقوقی و فنی به کارشناسان دارای صلاحیت

ارجاع کارهای حقوقی و فنی به کارشناسان دارای صلاحیت همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد این متخصص برای انجام امور حقوقی و فنی مدارکی را که لازم است ارائه گردد را تهیه خواهد کرد وی صلاحیت لازم برای تهیه تمامی مدارک حقوقی و فنی را دارد و در واقع اداره ثبت اسناد و مراجع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید