ارجاع کارهای ثبتی ملک

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای ثبت مناطق 22 گانه تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران به فرد متخصص سبب میشود این امور به خوبی انجام بگیرد در واقع افراد به منظور اخذ سند ماالکیت برای ملک دارای سند قدیمی می توانند به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند و سپس لازم است مدارکی را همانند نقشه یو تی ام تهیه و […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است در واقع برای انجام امور ثبتی ملک مثل اخذ سند تک برگ به یک سری مدارک نیاز می باشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید