ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 6 تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 6 تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۶ تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۶ تهران به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن است در واقع برای انجام امور ثبتی ملک مثل اخذ سند تک برگ به یکسری مدارک مثل تهیه نقشه نقشه یو تی ام نیاز می باشد که مالک برای تهیه آن میتواند به کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید