اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام  با هدف مشخص شدن موقعیت دقیق مکانی قطعه مشاعی و ملک مادر روی زمین انجام می گیرد. با تهیه نقشه یو تی ام هم چنین مساحت و ابعاد قطعه مشاعی و ملک مادر به دست می آید شرط اصلی تهیه این نقشه دقت بالا و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید