اخذ سند شش دانگ تک برگ

اخذ سند شش دانگ تک برگ و انجام امور فنی و ثبتی ملک

اخذ سند شش دانگ تک برگ و انجام امور فنی و ثبتی ملک

اخذ سند شش دانگ تک برگ و انجام امور فنی و ثبتی ملک توسط شخص متخصص ممکن خواهد بود در واقع از آن جایی که افراد تخصص و تجربه کافی برای انجام امور ثبتی ملک را ندارند می توانند انجام امور اخذ سند تک برگ ملک را به  فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری بسپارند. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید