اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه 1

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱ ممکن می باشد در واقع برای اخذ سند تک برگ لازم است به اداره ثبت اسناد مراجعه شود و از آنجایی که افراد آگاهی کافی از انجام این امور را ندارند می توانند به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و وکالت انجام این امور را به […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری ممکن می باشد در واقع در صورتی که افراد قصد تعویض سند قدیمی ملک خود را به منظور اخذ سند تک برگ را داشته باشند بایستی برای انجام امور اداری و ثبتی ملک به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند و مدارکی را ارائه دهند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید