اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی ممکن می باشد در واقع مالکین در صورتی که قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود که دارای سند قدیمی است را داشته باشند لازم است با مراجعه به اداره ثبت اسناد مدارکی ارائه شود و مراحلی طی شود. همچنین مالکین میتوانند کلیه امور اخذ […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری ممکن می باشد در واقع در صورتی که افراد قصد تعویض سند قدیمی ملک خود را به منظور اخذ سند تک برگ را داشته باشند بایستی برای انجام امور اداری و ثبتی ملک به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند و مدارکی را ارائه دهند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید