اخذ سند تک برگ شش دانگ برای ملک و تهیه نقشه utm

اخذ سند تک برگ شش دانگ برای ملک و تهیه نقشه utm

اخذ سند تک برگ شش دانگ برای ملک و تهیه نقشه utm

اخذ سند تک برگ شش دانگ برای ملک و تهیه نقشه utm تنها از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع افراد به منظور تعویض سند قدیمی ملک خود و اخذ سند تک برگ برای ملک لازم است مدارکی تهیه شود و به اداره ثبت اسناد ارائه گردد یکی از این مدارک نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید