اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و نقشه های یو تی ام زمانی دارای اعتبارمی شوند که توسط یک متخصص باتجربه تهیه شود که مهرو امضای این متخصص مورد تایید سازمان هاو ادارات باشد در واقع بهترین افراد برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید