اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت دقیق ملکی که به خاطر طرح های شهرداری وضع موجود آن تغییر کرده است تهیه می شود در صورتی که شهرداری بخواهد خیابان یاجاده ای درمسیر ملک شما بسازد که این طرح قسمتی از ملک یا تمام ملک را شامل می شود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید