پلاک ثبتی

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه های ثبتی

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه های ثبتی

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه های ثبتی به این منظور انجام می شود تا در نتیجه بتوان آدرس ثبتی ملک را با دقت بالا معلوم نمود و در صورتی که به دلایل مختلف آدرس و حدود ثبتی ملک نا معلوم گردد در نتیجه لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام می گیرد تا مجهولات معلوم […]

بیشتر بخوانید
تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی زمانی لازم است انجام شود که سند ملک مفقود و یا از بین رفته باشد در این صورت برای اینکه بتوان برای ملک سند رسمی اخذ نمود میبایست ابتدا پلاک ثبتی معلوم گردد در واقع زمانیکه مالک از شماره پلاک ثبتی اطلاع نداشته باشد در این صورت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید