پلاک اصلی و فرعی

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و حدود مرزهای ملک تعیین میشود،در این صورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز به […]

بیشتر بخوانید
نحوه اخذ پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک

نحوه اخذ پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک

نحوه اخذ پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک که یکی از مشخصه های اصلی مربوط به هر ملک است و با توجه به این پلاک ثبتی ملک مرزها و موقعیت ملک تعیین می شود و این پلاک ثبتی در طرح اصلاح اراضی به هر ملک و یا زمین تعلق گرفته است که در […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک و استعلام نقشه ثبتی مربوط به آدرس مشخص شده انجام می شود و این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که باید حتما مشخص باشد و در سند مالکیت نیز درج شده است و منظور از پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) چیست و امروزه چه کاربردی دارد را در ادامه به طور کامل بررسی می کنیم زیرا پلاک ثبتی ملک یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و برای تعیین موقعیت دقیق یک ملک و یا تشخیص مرزهای یک ملک از این پلاک ثبتی استفاده می شود […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک

پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و هدف از انجام این کار تعیین مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است که با پلاک ثبتی ملک یا پلاک اصلی و فرعی که در سند مالکیت درج شده تعیین کننده مرز ها و هم موقعیت ملک بر […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که با توجه به نقشه های تفکیکی موجود و آدرس قطعه زمین انجام می شود که این پلاک ثبتی منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملک است. رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی

استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی

استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و برای املاکی که فاقد اسناد و مدارک هستند از طریق موقعیت ملک و نقشه های ثبتی موجود پلاک ثبتی ملک نیز تعیین می شود. استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس […]

بیشتر بخوانید
جستجوی پلاک ثبتی در تهران - جانمایی پلاک ثبتی

جستجوی پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی

جستجوی پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی که این پلاک ثبتی ملک تعیین کننده مرزها و حدود اربعه ملک است و با انجام جانمایی ملک که حاصل آن یک نقشه یو تی ام است موقعیت ملک نیز بر روی زمین مشخص و ثابت می شود و با ثبت این نقشه در سیستم کاداستر […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری و با استفاده از نقشه های ثبتی انجام می شود زیرا این نقشه های ثبتی املاک یک منطقه را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد و می توان با استفاده از موقعیت ملک بر روی زمین پلاک ثبتی ملک را نیز تعیین کرد. استعلام پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید