وکالت امور ملکی

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 2 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۲ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۲ تهران به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است در واقع در صورتی که افراد بخواهند امور ثبتی را در اداره ثبت اسناد پیش ببرند می توانند ۰ و ۱۰۰ این امور را به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری بسپارند. ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره […]

بیشتر بخوانید
انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس رسمی که یک شخص آگاه و متخصص می باشد،انجام میشود تا در انجام آن هیچگونه اشتباهی صورت نگیرد در واقع منظور از کلیه امور ملکی اخذ سند تک برگ،اخذ جواز ساخت،تامین دلیل برای دادگاه و حل اختلافات ملکی و تهیه نقشه تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان و…می باشد. […]

بیشتر بخوانید
انجام وکالت امور ملکی در دادگاه توسط کارشناس حقوقی

انجام وکالت امور ملکی در دادگاه توسط کارشناس حقوقی

انجام وکالت امور ملکی در دادگاه توسط کارشناس حقوقی انجام می شود در واقع وکالت امور ملکی باید توسط یک شخص آگاه و متخصص انجام شود تا در انجام آن هیچگونه اشتباهی صورت نگیرد و بهترین فرد برای انجام آن،کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد زیرا هم تخصص و هم […]

بیشتر بخوانید
انجام کلیه امور وکالت مربوط به تبدیل سند به سند تک برگ

انجام کلیه امور وکالت مربوط به تبدیل سند به سند تک برگ

انجام کلیه امور وکالت مربوط به تبدیل سند به سند تک برگ در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع مالک برای تبدیل سند به سند تک برگ باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند تا موقعیت دقیق ملک مشخص شود و با ارائه این نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام امور وکالتی اخذ سند تک برگ توسط کارشناس

انجام امور وکالتی اخذ سند تک برگ توسط کارشناس

انجام امور وکالتی اخذ سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و بهتر است برای جلوگیری ازمشکلات و به وجود آمدن ضرر و زیان در انجام معامله ها و انجام کارهای حقوقی ملکی و کسب آگاهی و علم لازم در امور ملکی مثل اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس

انجام وکالت کلیه امور ملکی توسط کارشناس که از پیچیدگی های خاصی بر خوردار است توسط یک فرد متخصص قابل انجام است در واقع برای اینکه امور ملکی در سازمانها و ادارات انجام شود و بتون مدارکی که آنان در خواست می کنند فراهم نمود و همچنین برای حل اختلافات ملکی در دادگاه ها می […]

بیشتر بخوانید
وکیل دعاوی ملکی و وکالت در امور ملکی

وکیل دعاوی ملکی و وکالت در امور ملکی

وکیل دعاوی ملکی و وکالت در  امور ملکی فرد مخصص و مجربی است که از عهده تمامی امور ملکی بر بیاید و علاوه بر انجام امور توانایی تهیه مدارک مورد درخواست را داشته باشد این متخصص همان کارشناس رسمی دادگستری می باشد و از آن جایی که اکثر افراد در امور ملکی اطلاعات کافی ندارند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید