نقشه 2000 ام

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران انجام می گیرد تا موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام روی نقشه بزرگ مقیاس از تهران به طور دقیق جانمایی شود که شهرداری متوجه موقعیت دقیق ملک در شهر شود و با تهیه نقشه یو تی ام علاوه بر موقعیت منحصر به فرد ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی از جمله مدارک لازم برای سازمان های مختلف در امور مربوط به ملک است مثلا مالک برای ساخت و ساز ملک باید از شهرداری جواز ساخت اخذ کند و شهرداری یکی از مدارکی که از مالک میخواهد جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم است. مالک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی با مختصات یو تی ام در تهران

تهیه نقشه هوایی با مختصات یو تی ام در تهران

تهیه نقشه هوایی با مختصات یو تی ام در تهران به منظور انجام جانمایی ملک و یا تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری استفاده می شود که در این نقشه عوارض و املاک یک محدوده بر اساس مختصات یو تی ام و در مقیاس ۲۰۰۰/۱ ام نمایش داده شده است . تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین که به نقشه 2000 ام معروف است و منظور از این نقشه 2000 ام نقشه یو تی ام ای است که از ملک یا زمین تهیه میشود و بعد از ترسیم نقشه در نقشه ای که از سازمان نقشه برداری کشور تهیه میشود و در […]

بیشتر بخوانید