نقشه 2000 ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران به این منظور می باشد که اگر اختلاف در مساحت سند با مساحت وضع موجود،وجود داشته باشد، باید با تهیه نقشه UTM این اختلافات مشخص شود و باید این اختلافات مساحت در ملک تصحیح کند در واقع ابتدا باید نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد که در نقشه ای با مقیاس دوهزارم جانمایی می شود و تهیه این نقشه به این دلیل می باشد که قبل ازساخت و ساز درملک،موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص شود تا بنایی که […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران انجام می گیرد تا موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام روی نقشه بزرگ مقیاس از تهران به طور دقیق جانمایی شود که شهرداری متوجه موقعیت دقیق ملک در شهر شود و با تهیه نقشه یو تی ام علاوه بر موقعیت منحصر به فرد ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی از جمله مدارک لازم برای سازمان های مختلف در امور مربوط به ملک است مثلا مالک برای ساخت و ساز ملک باید از شهرداری جواز ساخت اخذ کند و شهرداری یکی از مدارکی که از مالک میخواهد جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم است. مالک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی با مختصات یو تی ام در تهران

تهیه نقشه هوایی با مختصات یو تی ام در تهران

تهیه نقشه هوایی با مختصات یو تی ام در تهران به منظور انجام جانمایی ملک و یا تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری استفاده می شود که در این نقشه عوارض و املاک یک محدوده بر اساس مختصات یو تی ام و در مقیاس ۲۰۰۰/۱ ام نمایش داده شده است . تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین که به نقشه 2000 ام معروف است و منظور از این نقشه 2000 ام نقشه یو تی ام ای است که از ملک یا زمین تهیه میشود و بعد از ترسیم نقشه در نقشه ای که از سازمان نقشه برداری کشور تهیه میشود و در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید