نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد با این هدف درخواست می گردد که اطلاعات فنی مربوط به ملک مانند ابعاد و مساحت و موقعیت ملک معلوم گردد و در نهایت این اطلاعات در سیسم کاداستر کشور ثبت می شود و همچنین با توجه به این اطلاعات به دست آمده سند تک برگ صادر می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری با این هدف در خواست می گردد که موقعیت دقیق ملک با مختصات منحصر به فرد حاصل شود. این نقشه با دقت سانتی متری و فرمت های مختلفی تهیه می گردد تا آماده ارائه به ادارات دولتی باشد. شهرداری یکی از ارگان هایی است که این نقشه را با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی به این دلیل تهیه می گردد تا در نتیجه اطلاعات فنی و مکانی مربوط به ملک با دقت بالا حاصل شود تا در نتیجه این اطلاعات دقیق و کامل آماده درج در سند تک برگ شود در واقع یکی از ویژگیهای سند تک برگ درج […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران نقشه ای است که از جانب اداره ثبت اسناد برای پیش برد امور ثبتی مورد قبول است در واقع اداره ثبت اسناد نقشه ای از ملک از متقاضیان اخذ سند تک برگ در خواست میکند که با مختصات یو تی ام باشد و با دقت سانتی متری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و حدود مرزهای ملک با املاک مجاور به طور دقیق با دستگاه های نقشه برداری تعیین می شود. تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی نقشه یو تی ام موقعیت دقیق و حدود ملک را مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق بایستی انجام شوذ و دقت بالای جی پی اس در بررسی دقیق موقعیت جغرافیایی باعث شده است که امکان برداشت مختصاتی یو تی ام ملک با دقت بالا وجود داشته باشد تا در نهایت بتوان نقشه یو تی ام تهیه کرد. با تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی به این صورت میباشد که کارشناس با بررسی مدارک مالکیت ملک موقعیت ملک را مشخص میکند و با استفاده از جی پی اس دو فرکانسه مختصات گوشه های ملک را برداشت کرده و مختصات ملک را به صورت سیستم مختصات یو تی ام به دست می آورد […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند تک برگ با این هدف انجام می شود که بتوان اسناد قدیمی را تعویض نمود و سند جدید و به روز تک برگ اخذ نمود. نقشه یو تی ام نقشه ای است که در آن ابعاد و مساحت ملک با دقت بالا معلوم است و مختصات یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM باید با دقت بالا و فرمت مورد قبول شهرداری فراهم شود تا با ارائه این نقشه به شهرداری بتوان جواز ساخت اخذ کرد و با اخذ جواز ساخت میتوان ساخت و ساز ملک را به صورت قانونی آغاز نمود در واقع نقشه یو تی ام یک دو […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 19