نقشه یو تی ام شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری برمی آید از جمله نقشه های مصوب شهرداری نقشه هایی همانند نقشه دو خطی شهرداری، نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی و همچنین نقشه یو تی ام یک دو هزارم می باشد. تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری  نقشه های است که با تهیه آن ها اطلاعاتی همانند موقعیت مکانی ملک به دست می آید و شهرداری به منظور صدور جواز ساخت مدارکی را از مالکین دریافت خواهد کرد یکی از این مدارک نقشه مصوب برای شهرداری میباشد که شامل نقشه دو خطی، نقشه دو هزارم، نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق عرصه یک ملک یا زمین کشاورزی بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی است که باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین برای انجام امور اداری انجام می شود این نقشه یو تی ام که در شهرداری به نقشه 2000 ام معروف است توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری انجام می شود. تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید