نقشه یو تی ام ساختمان

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان برای سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان برای سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان برای سند تک برگ انجام می شود به طوری که نقشه یو تی ام برای سند جزئی از اصلی ترین مدارک است که باید حتما در تشکیل پرونده برای صدور سند باشد تا بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک را بر روی زمین مشخص می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید