نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت به این دلیل باید تهیه شود که مغایرت احتمالی بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود آشکار شود و برای تهیه این نقشه حتما باید به متخصص و فرد مورد اعتمادی مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود در واقع این متخصص این نقشه را با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم بیفتد و هر دو درنقشه آورده شوند در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری زمانی این سازمان در خواست می کند که ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود با هم مغایرت داشته باشند در این صورت برای اینکه بتوان این مغایرت را بررسی و قبل از |آغاز ساخت و ساز حل و رفع نمود لازم است نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای جواز ساخت برای تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین تعیین مرزهای ملک می باشد و توسط […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران یکی از نقشه های مصوب شهرداری است و به این دلیل این نقشه برای اخذ جواز ساخت در خواست میگردد که نابرابری بین ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود پیش از ساخت مشاهده گردد. نقشه UTM یو تی ام دو […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین میشود و نقشه دو خطی به این معنا میباشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه یو تی ام برای مشخص […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی که این نقشه تنها توسط یک فرد متخصص قابل تهیه است یکی از این افراد متخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و این نقشه به این دلیل تهیه میگردد تا اثبات شود ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با هم برابر […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی طبق تعرفه ای که ازسازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین می شود و نقشه دوخطی به این معنامی باشد که نقشه یوتی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم بیفتد و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید