نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه 18 تهران

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه ۱۸ تهران

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه ۱۸ تهران به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود بطوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیافتد و هر دو در نقشه آورده شوند و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه 22 تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران به فردی مجرب و متخصص بسپارید تا در نتیجه نقشه تهیه شده مورد قبول قرار بگیرد و زمانی لازم است نقشه یو تی ام دو خطی تهیه شود که بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود اختلاف وجود داشته باشد. […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۲

نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۲ تهران

نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۲ تهران را می توان به فرد دارای صلاحیت و متخصص سپرد در واقع اگر که ابعاد و مساحت سندی ملک با ابعاد و مساحت وضع موجود مغایرت داشته باشند لازم است این نقشه برای بررسی این مسئله لازم است تهیه شود و برای تهیه این […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه 1 و 2 تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و ساز در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دوخطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در واقع نقشه های دوخطی نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب به این منظور انجام می شود که مشخص شود که ملک به املاک مجاورش تجاوز نکرده باشد یا از حدود خود خارج نشده است و معمولا تهیه نقشه یو تی ام دوخطی شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا می شود. نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و نقشه های یو تی ام دو خطی نقشه هایی هستند که در آن طولهای وضع موجود ملک با طول های درج شده در سند با دو رنگ مختلف نشان داده میشود و میزان تفاوت آن ها در این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری برای بررسی مغایرت وضع موجود و سند ملک تهیه می گردد تا در نهایت بتوان جواز ساخت را از شهردای اخذ نمود و برای اخذ جواز ساخت از شهرداری میتوان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری به منظور اخذ […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه 6 تهران

نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۶ تهران

تهیه نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۶ تهران برای تعیین مساحت دقیق ملک تهیه میشود.نقشه دوخطی به این صورت می باشد که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیفتد و هر دو در نقشه آورده شوند. نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران را باید به فرد متخصص و دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود و با تهیه این نقشه مغایرت و یا تطابق وضع موجود و سند ملک معلوم میشود. شهرداری ممکن است تهیه این نقشه را پیش از ساخت و ساز در خواست نماید تا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید