نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی که این نقشه تنها توسط یک فرد متخصص قابل تهیه است یکی از این افراد متخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و این نقشه به این دلیل تهیه میگردد تا اثبات شود ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با هم برابر […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی طبق تعرفه ای که ازسازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین می شود و نقشه دوخطی به این معنامی باشد که نقشه یوتی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم بیفتد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری در شهرداری معتبر است به منظور اخذ جواز ساخت لازم است مدارکی فراهم گردد در واقع ممکن است شهرداری دستور نقشه دو خطی را به افراد بدهد و این نقشه تشکیل شده است از ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور بررسی اختلافات در ابعاد و مساحت سند و وضع موجود ملک تهیه میشود و این نقشه که به نقشه یو تی ام دو خطی معروف است یکی از مدارک اصلی در اخذ جواز ساخت در شهرداری است و به دلیل بار حقوقی بالایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین تعیین مرزهای ملک می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه و مهر و امضا می شود . تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های یو تی ام با استفاده ازتجهیزات و دستگاه های نقشه برداری تهیه می شود و جهت اخذ جواز ساخت وساز ازشهرداری  این نقشه در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود تا شهرداری یا اداره ثبت به منشا این عدم تطابق و هماهنگی برسد در واقع ممکن است ملک به املاک و گذرها تجاوز کرده باشد و یا بر عکس املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کرده باشند و با تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران ممکن است به مالک دستور آن داده شود و برای این کار می بایست به کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت تهیه این نقشه را دارد مراجعه کند.کارشناس این نقشه را با دقت بالا و فرمتی که مد نظر شهر داری است.نقشه های دو خطی شهرداری […]

بیشتر بخوانید