نقشه یو تی ام ارتفاعی

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه 1 شهرداری تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه ۱ شهرداری تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه ۱ شهرداری تهران برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی و دارای شیب باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیبدار می باشند پس علاوه بر […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه 5 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۵ تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۵ تهران توسط فرد دارای صلاحیت ممکن میباشد در صورتی که شهرداری بخواهد به اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها پی ببرد در اینصورت است که دستور تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی داده میشود برای تهیه این نقشه با دقت بالا و […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری توسط تیم مجرب

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری توسط تیم مجرب

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری توسط تیم مجرب قابل انجام است در واقع شهرداری به منظور صدور جواز ساخت مدارکی را در خواست خواهد کرد و یکی از این مدارک که ممکن است از افراد در خواست گردد نقشه یو تی ام ارتفاعی است تا در نتیجه شیب بین ملک و گذر ها […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری مناطق 22 گانه تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی شیبدار باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیبدار میباشند پس علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام دو بعدی باید نقشه ارتفاعی نیز تهیه شود. نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه 6 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۶ تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۶ تهران برای تعیین موقعیت ملک تهیه میشود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی شیبدار باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیبدار می باشند پس علاوه بر تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت کاشناس دارای صلاحیت

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت کاشناس دارای صلاحیت

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت کاشناس دارای صلاحیت یعنی فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد و این نقشه زمانی در خواست می گردد که شهرداری بخواهد به اختلاف ارتفاع گذر ها و ملک پی ببرد. همچنین از این نقشه برای کنترل گودبرداری استفاده می شود. نقشه utm با کد […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه ۲ تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه ۲ تهران را بایستی به فرد متخصص سپرد و در واقع شهرداری ممکن است به دلیل صدور جواز ساخت دستور تهیه نقشه ارتفاعی را دهد این نقشه به این منظور درخواست می گردد که اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر های اطراف معلوم گردد. نقشه utm […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه 22 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲ تهران یک نقشه سه بعدی می باشد به شهرداری آن را در خواست خواهد کرد. برای اینکه بتوان این نقشه را تهیه نمود لازم است به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد این متخصص برای تهیه این نقشه ابتدا مختصات یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری تهیه می شود تا شیب بین ملک و گذر ها معلوم شود و تهیه این نقشه حتما باید به فردی سپرده شود که توانایی تهیه این نقشه را با دقت بالا را داشته باشد و این نقشه سه بعدی است و با تهیه آن موقعیت ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید