نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری باید انجام گیرد تا نقشه تهیه شده مورد قبول قرار بگیرد. این نقشه به این جهت تهیه می شود تا ابهام در مرز های املاک حل شود در واقع ممکن است ملک به املاک و گذرها تجاوز کرده باشد و یا املاک مجاور به حدود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک به این جهت انجام می شود که مشخص شود که عدم تطابق بین ابعاد و مساحت در حال حاضر ملک و ابعاد و مساحت سندی ملک، از چه سمت و جهتی به وجود آمده است در حقیقت در صورتی که بعد از پایان […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام مرزهای ملک

نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام مرزهای ملک

نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام مرزهای ملک به این علت به مالک دستور تهیه ی آن داده می شود که ابعاد وضع موجود و ابعاد سندی ملک متفاوت از هم هستند با تهیه ی این نقشه می توان منشا مشکل را پیدا کرد و در نتیجه آن را حل کرد و تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید