نقشه تفکیکی آپارتمان

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان جهت پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان جهت پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان جهت پیش فروش ملک و به منظور تعیین مساحت ملک با مترکشی واحد آپارتمانی و بعد از آن ترسیم نقشه ملک در محیط نرم افزاری با اعمال اندازه ها انجام می شود که در نهایت کار مساحت دقیقی از ملک در حد سانتی متر به دست می آید که با توجه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید