نقشه بلوکی

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز از طرف کارشناس اداره ثبت به مالک درخواست داده میشود و زمانی مالک موظف به تهیه آن خواهد شد که ابعاد وضع موجود که کارشناس برداشت می کند با ابعادی که در سند درج شده است متفاوت باشند در صورتیکه این دو باید بر هم منطبق باشند و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید