نقشه برداری ثبتی

انجام امور نقشه برداری ثبتی توسط تیم مجرب نقشه برداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی توسط تیم مجرب نقشه برداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی توسط تیم مجرب نقشه برداری متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری ممکن می باشد. در واقع امور نقشه برداری ملک حتما باید توسط یک فرد مجرب که مورد اعتماد ادارات ملکی است، انجام گیرد تا در نتیجه نقشه یو تی ام تهیه شده مورد قبول قرار بگیرد یکی از افرادی که […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت را می توان به فردی متخصص سپرد در واقع ممکن است افراد قصد اخذ سند تک برگ و تعویض سند قدیمی ملک خود را داشته باشند در این صورت است که می بایست نقشه یو تی ام ملک تهیه شود و بعنوان یک مدرک به […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت امری تخصصی می باشد که حتما باید توسط یک متخصص انجام شود و این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و با دقت بالایی  انجام میشود و امور نقشه برداری شامل تهیه نقشه یو تی ام،تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری می بایست به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد و این متخصص توانایی لازم را برای تهیه نقشه یو تی ام را دارد که شهرداری به عنوان یک مدرک در خواست خواهد کرد و یکی از دلایل که شهرداری نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری را می توان به فردی متخصص و مورد اعتماد همانند کارشناسان رسمی دادگستری سپرد در واقع می بایست قبل از انجام ساخت و ساز برای اخذ جواز ساخت به شهرداری مراجعه کرد. برای اخذ جواز ساخت لازم است مدارکی تهیه گردد که یکی از این مدارک نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان به منظور تعیین موقعیت ملک و برای بیشتر برای اخذ سند تک برگ انجام می شود. نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان نقشه برداری ثبتی که یکی از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری است و به منظور اندازه گیری های دقیق و ثبت موقعیت […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان نقشه برداری ثبتی همان طور که مشخص است برای انجام امور ثبتی صورت می گیرد یعنی اینکه جای ملک را روی زمین مشخص می کنند و برای آن قطعه از زمین سند تک برگ صادر شود. رادین مپ 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری ثبتی ملکی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید