سند خوانی

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه زمانی لازم است انجام شود که آدرس و یا حدود ثبتی ملک نا معلوم باشد و در واقع در صورت نا معلوم بودن آدرس و حدود ثبتی ملک تنها راهکار بررسی اسناد قدیمی و ثبتی ملک و جانمایی سند میباشد و این کار از عهده یک […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود،می توان گفت […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع جانمایی پلاک ثبتی به  این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید