سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ انجام می گیرد تا سند جدید و به روز صادر گردد و در شکل قدیمی اسناد رسمی یعنی سند دفترچه ای نواقصی وجود دارد و به دلیل وجود این نواقص به مرور اسناد تک برگ جایگزین اسناد قدیمی شدند اما برای این که این تبدیل انجام شود […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک از طرف مالک به اداره ثبت داده میشود در واقع اگر کسی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک یکسری مدارک می خواهد که مهم ترین آن تهیه نقشه یو تی ام می باشد […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ توسط مالک انجام می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و در این صورت اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند تا برای ملک سند تک برگ صادر شود […]

بیشتر بخوانید
تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت با ماده ۱۴۷ تحقق میابد و املاکی که سند مالکیت آن ها به دلایلی صادر نشده است و از مالک قبلی به مالک جدید واگذار نشده است میتوانند از طریق ماده ۱۴۷ قانون به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند تا امکان اخذ سند تک برگ جدید برای آن ها […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ مزیت های بسیاری دارد و برای تبدیل آن باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود که این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود در واقع نقشه های یو تی ام به این دلیل تهیه می شوند که موقعیت دقیق […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند برای املاک قولنامه ای

اخذ سند برای املاک قولنامه ای

اخذ سند برای املاک قولنامه ای با دو شرط قابل اخذ از اداره ثبت اسناد است اول اینکه باید مالکیت شخص برای اداره ثبت ثابت شود و همچنین باید یک نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک تهیه گردد و با استفاده از این نقشه سند تک برگ از اداره ثبت اخذ خواهد شد […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک زمانی انجام می شود که وضع موجود ملک با سند ملک همخوانی نداشته باشد مالک موظف به تهیه نقشه یو تی ام دو خطی خواهد شد. و پس از تهیه این نقشه اگر مساحت وضع موجود کوچک تر از مساحت سند باشد در این صورت […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری به این منظور میباشد که اطلاعات فنی ملک نیز تعیین شود و در واقع در اسناد منگوله دار و قدیمی فقط اطلاعت حقوقی وجود دارد که شامل اطلاعات مالکیت ملک می شود اما در اسناد تک برگی هم اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی […]

بیشتر بخوانید
دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس رسمی

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام میشود و قولنامه متنی است که حاکی از توافق بر وقوع عقدی در مورد موضوعاتی مشخص که برای جلوگیری از تخلف در آن پولی پرداخت می شود و این پول پرداختی ضامن اجرای تخلف می باشد و […]

بیشتر بخوانید