سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به منظور مشخص شدن مالکین حقوقی اراضی و همچنین بررسی اسناد اراضی به منظور صدور سند می باشد.در واقع دولت طبق قانون ۱۴۷و ۱۴۸ می خواهد مدارک اراضی را که فاقد سند رسمی هستند بررسی کند و سپس در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود. قانون تعیین […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی برای املاکی به وجود آمدن است که به دلیل موانع قانونی امکان صدور سند مالکیت رسمی برای آنها ممکن نیست و وضعیت ثبتی مشخص و معلومی ندارند بنابراین با استفاده از این قانون املاک و اراضی که مشمول این قانون هستند می توانند اقدام به اخذ سند مالکیت کنند. […]

بیشتر بخوانید