حل اختلافات ملکی

تعیین سابقه زمین از عکس هوایی-کارشناس دارای صلاحیت

تعیین سابقه زمین از عکس هوایی-کارشناس دارای صلاحیت

تعیین سابقه زمین از عکس هوایی-کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظر به محدوده ملک تجاوز کرده باشد مالک با استفاده از تفسیر […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات املاک توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات املاک توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات املاک توسط کارشناس رسمی ممکن می باشد و این متخصص در صورت در خواست متقاضی اقدامات لازم برای احقاق حق و تعیین غرامت و حل اختلافات با توجه به مدارک و مستندات موجود انجام خواهد داد و در نتیجه اختلافات قابل حل خواهد بود. حل اختلافات املاک توسط کارشناس رسمی فرض کنید فردی […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی به این نحو انجام می گیرد که متخصص برای اینکه اختلافات ملکی حل شود مدارکی فراهم خواهد کرد و مدارک تهیه شده را مهر و امضا خواهد نمود تا معتبر شود. کارشناس رسمی دادگستری فردی متخصص و معتبر است که مدارک تهیه شده توسط وی معتبر برای امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید