جانمایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی زمانی لازم است انجام شود که آدرس ملک نامعلوم شده باشد در اینصورت لازم است از اسناد ثبتی ملک کمک گرفته شود و جانمایی پلاک ثبتی انجام شود انجام این عملیات از عهده کار شناس رسمی دادگستری بر می آید. نقشه هوایی برای پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی قابل انجام خواهد بود و برای انجام این عملیات تخصصی از اسناد و مدارک ثبتی ملک استفاده می شود و در نتیجه حدود و آدرس ثبتی ملک معلوم میگردد. در واقع این عملیات زمانی انجام میگیرد که آدرس ملک و یا حدود اربعه ملک بر روی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های شاهنشاهی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های شاهنشاهی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های شاهنشاهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک مطلع نمیباشد و اینگونه املاک باید با توجه به سند قدیمی موجود و پلاک ثبتی درج شده در آن و نیز حدود اربعه ملک که در سند آمده است، موقعیت و مرزهای ملک تعیین شود.در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی تنها وقتی لازم است انجام شود که آدرس و حدود اربعه ملک بر روی زمین نامعلوم باشد در این صورت به منظور معلوم کردن این مجهولات لازم است اسناد و مدارک ثبتی ملک بررسی شود و برای انجام این عملیات می توان به یک فرد متخصص همانند کارشناس […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک های قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس

جانمایی پلاک های قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس

جانمایی پلاک های قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن میباشد در واقع ممکن است ملکی گمشده باشد در این صورت برای اینکه بتوان آدرس ملک را پیدا کرد لازم است از اسناد و مدارک ثبتی ملک استفاده شود و جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام این عملیات میتوان به فرد متخصص همانند […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی وقتی باید انجام شود که حدود اربعه و یا آدرس ملک نامشخص باشد و در واقع برخی از افراد ملک خود را برای مدت طولانی رها می کنند و سپس برای یافتن ملک خود به مشکل می خورند در این مواقع برای یافتن آدرس ملک انجام این عملیات […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد.در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام میشود،می توان گفت کاربرد عمده جانمایی ملک،تعیین […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی با استفاده از اسناد قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود در واقع زمانی که آدرس ثبتی ملک معلوم نباشد و یا حدود اربعه ملک بر روی زمین نا معلوم باشد در این صورت است که می بایست این عملیات تخصصی توسط فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی به این صورت می باشد که معمولا املاکی نیاز به جانمایی دارند که اسناد قدیمی هستند که به ورثه رسیده است یا ملک های رها شده ای که صاحبان آن ها به دلایل مهاجرت از ایران چندین سال به ملک خود سر نزده اند و […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 15
Call Now Buttonتماس بگیرید