جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی یا نقشه برداری قابل انجام است و جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود تا در نهایت تعداد درستی از پارکینگ ها مشخص و تایید میشود و این کارشناس با تهیه نقشه جانمایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری یا امور ثبتی صورت می گیرد و سپس در انتها پارکینگ های ناسالم شناخته خواهند شد و در نهایت تعداد پارکینگ های درست و سالم تعیین می شوند و جانمایی پارکینگ ها در هنگام تفکیک انجام می شود و این کار توسط متخصصی مثل کارشناس […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران به این منظور انجام می شود که تعداد پارکینگ ها ی آپارتمان وسالم بودن یا مزاحم بودن پارکینگها مشخص شود انجام جانمایی پارکینگ های آپارتمانی را کارشناس رسمی دادگستری انجام می دهد به این صورت که اداره ثبت از طرف نظام مهندسی یک کارشناس را برای انجام این […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران با عدم همخوانی وضع موجود ملک با نقشه های معماری ملک ضروری خواهد شد در واقع شهرداری دستور انجام اینکار و تهیه نقشه آن را به مالک خواهد داد انجام اینکار و تهیه این نقشه بیشتر در پارکینگ معنا پیدا می کند و تهیه این نقشه در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید