جانمایی ملک

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام میشود و با انجام جانمایی پلاک ثبتی بسیاری از اختلافاتی که بر سر زمین پیش می آید حل خواهد شد و انجام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام میگیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک معتبر برای حل اختلافات و […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک برای مشخص شدن حدود ثبتی املاک گمشده و یا برای املاکی که مالک آن از حدود اربعه ملک خود مطمئن نمیباشد، انجام می شود اما این عملیات بسیار تخصصی می باشد و توسط یک فرد مجرب قابل انجام است و در انجام این عملیات علاوه بر تخصص دسترسی […]

بیشتر بخوانید
تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران امری تخصصی است و بایستی برای انجام این کار به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کرد برای تثبیت مرزهای زمین های کشاورزی بایستی ابتدا حدود و مرز اراضی کشاورزی مشخص شود و اراضی کشاورزی مساحت بزرگی دارند و معمولا مرزهای آن مشخص نیست […]

بیشتر بخوانید
تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت انجام می شود برای تعیین موقعیت دقیق ملک در صورتی که مالک از حدود دقیق ملک خود اطلاع نداشته باشد و ملک دیوارکشی نداشته باشد بایستی جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و سپس مالک با استفاده از […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران به این منظور انجام می شود که آدرس ملک مشخص شود و با تعیین موقعیت دقیق ملک و تثبیت موقعیت ملک می توان سند قدیمی یا دفترچه ای را به سند جدید یا تک برگ تبدیل کرد در حقیقت اسناد دفترچه ای شامل اطلاعات مکانی ملک نیست و برای […]

بیشتر بخوانید
نحوه پیاده سازی چهار گوشه ی ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ی ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ی ملک به این صورت است که ابتدا حتما باید مختصات UTM را داشت. اگر مالک آن را در اختیار کارشناس بگذارد و کارشناس عملیات میخ کوبی را آغاز کرده و چهار گوشه ملک پیاده سازی خواهد شد. ولی اگر مالک مختصات UTM ملک را در اختیار نداشته باشد، باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری به منظور طی کردن امور اداری یکی از مدارک مهم است که در بحث جانمایی ملک مرزها باید از لحاظ موقعیت دقیق بررسی و یا تعیین شوند که این کار با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند های منگوله دار انجام می شود و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی نقشه برداری به منظور تعیین مرزهای ملک و یا بررسی جای دقیق آن ها بر روی زمین و تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام می شود که حاصل کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه میشود که در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک و در نهایت تعیین موقعیت دقیق این مرزهای ملک بر روی کره زمین از هدف های اصلی جانمایی ملک است و برای تعیین مرزهای یک ملک که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست انجام می شود و یا یان که مرزهای یک ملک را از لحاظ […]

بیشتر بخوانید