جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور اسناد تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور اسناد تک برگ به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام میشود در واقع برای جلوگیری از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک باید حدود مرزهای ملک تثبیت شود و برای انجام این کار باید موقعیت دقیق ملک با انجام جانمایی پلاک ثبتی تعیین شود و در نهایت برای ملک سند […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند برای تهیه نقشه یو تی ام ،مالک باید به یک شخص متخصص که مهارت و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص برای انجام جانمایی ملک از روش تفسیر عکس هوایی استفاده خواهد کرد در واقع وی با تفسیر عکس هوایی گذشته ملک زمانی که دیوار کشی در زمین وجود داشت و تشخیص دیوارکشی بر روی عکس هوایی و سپس جانمایی آن […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک انجام می گیرد تا حدود اربعه ملک معلوم گردد در واقع اگر که حدود اربعه ملک به دلایلی نا مشخص شده باشد لازم است توسط یک متخصص جانمایی ملک انجام شود و سپس نقشه یو تی ام تهیه گردد و این نقشه در نهایت به […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید زمانی که حدود ملک بر روی زمین معلوم نباشد در این صورت است که میبایست با استفاده از جانمایی ملک حدود اربعه ملک را معلوم نمود و سپس با تهیه نقشه یو تی ام از ملک می توان موقعیت ملک، […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به عنوان یک مدرک در دادگاه ارائه میشود و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده و کارشناس با استفاده از پلاک های ثبتی نقشه برداری موقعیت ملک را تعیین می کند و سپس آن را روی […]

بیشتر بخوانید
انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.با انجام جانمایی پلاک ثبتی و همچنین تهیه نقشه یو تی ام اختلافات ملکی حل می شود به طور مثال اگر به حدود زمین شما تجاوز شده باشد با ارائه نقشه  یو تی ام به عنوان مدرک […]

بیشتر بخوانید
تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و به طور کلی برای اینکه بتوان آدرس ملک گمشده را پیدا کرد لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند انجام میشود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک به منظور اخذ جواز ساخت و ساز می باشد که منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه های یو تی ام می باشد که روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم جانمایی می شود و در واقع برای اخذ جوازساخت و ساز ملک از شهرداری باید نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید