تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس های هوایی زمین کشاورزی توسط کارشناس رسمی

تفسیر عکس های هوایی زمین کشاورزی توسط کارشناس رسمی

تفسیر عکس های هوایی زمین کشاورزی توسط کارشناس رسمی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت اراضی متعلق به افراد را ملی محسوب کند و در واقع اگر که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود برای اینکه بتوان خلاف این موضوع را ثابت […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا زمین

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا زمین

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا زمین زمانی لازم است انجام شود که اراضی از جانب دولت ملی اعلام شود اراضی ملی متعلق به دولت است بنابراین افراد برای بررسی این مسئله می توانند سابقه احیا در اراضی خود را که ملی اعلام شده است مورد بررسی قرار دهند برای بررسی سابقه […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای سابقه احیا زمین

هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای سابقه احیا زمین

هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای سابقه احیا زمین وقتی لازم است انجام شود که اراضی ملی اعلام شود و در واقع در اراضی ملی سابقه احیا وجود ندارد و اراضی شکل طبیعی خود را حفظ کرده است و برای بررسی نوع اراضی لازم است به فرد متخصص همانند کارشناس  رسمی دادگستری مراجعه […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن

تفسیر عکس هوایی و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن

تفسیر عکس هوایی و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین به منظور ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی،کشاورزی بودن ملک خود […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس هوایی و زیر کشت بودن یا نبودن زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی و زیر کشت بودن یا نبودن زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی و زیر کشت بودن یا نبودن زمین زمانی لازم است تهیه شود که اراضی افراد ملی اعلام شود و در واقع در اراضی ملی سابقه احیا وجود ندارد و برای اینکه بتوان این مورد را بررسی کرد لازم است با انجام تفسیر عکس هوایی سابقه احیا در اراضی بررسی شود و […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

هزینه تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

هزینه تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک میتواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور به محدوده  ملک تجاوز کرده باشند مالک با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره […]

بیشتر بخوانید
تفسیر و بررسی عکس های هوایی برای زمین های کشاورزی

تفسیر و بررسی عکس های هوایی برای زمین های کشاورزی

تفسیر و بررسی عکس های هوایی برای زمین های کشاورزی زمانی لازم است انجام شود که اراضی افراد ملی اعلام شود. در واقع اراضی ملی به زمین هایی گفته میشود که سابقه احیا در آن وجود ندارد و زمین شکل طبیعی خود را حفظ کرده است و افرادی که اراضی ملی اعلام شده است لازم […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین های زراعی

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین های زراعی

هزینه تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین های زراعی زمانی لازم است انجام شود که اراضی را دولت ملی اعلام نماید و در تصرف اراضی ملی قرار دهد و در اینصورت به منظور بررسی سابقه احیا در اراضی بایستی اقدام شود تا در نتیجه سابقه احیا در اراضی بررسی شود برای بررسی سابقه احیا […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سال های پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست.از این تفسیر عکس ها می توان به عنوان مدرک برای پی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 11
Call Now Buttonتماس بگیرید