تصحیح سند تک برگ

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین با مراجعه به اداره ثبت اسناد قابل انجام است در واقع ممکن است به دلایل مختلف مساحت سندی ملک و مساحت وضع موجود ملک با یکدیگر اختلاف پیدا کنند در اینصوررت است که بایستی مدارک تهیه گردد و به اداره ثبت اسناد ارائه شود تا تصحیح […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده درسند مغایرت داشته باشد و این مغایرت می تواند به دلایل مختلفی باشد و باید اصلاح شود و برای انجام تصحیح مساحت سندی باید به کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این صورت می باشد که زمانی که مساحتی که در سند درج شده است با مساحت وضع موجود ملک مغایرت داشته باشد در این صورت کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت که تخصص این کار را دارند نقشه یو تی ام ملک را تهیه […]

بیشتر بخوانید
تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام تحقق پیدا می کند و در حقیقت در صورتی که مساحت سند با مساحت وضع موجود ملک همخوانی نداشته باشد بایستی نقشه این شامل وضع موجود و سند ملک تهیه گردد تا این مقدار اضافه مساحت و کمبود مساحت مشخص گردد و برای تهیه این نقش […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی زمانی انجام می گیرد که مساحت سندی ملک با مساحت وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد در این صورت باید تصحیح سند انجام شود و سند تک برگ جدید صادر شود. ممکن است مساحت وضع موجود بزرگ تر از سند آن باشد یا مساحت وضع موجود کوچک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید