تحدید حدود ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی انجام میگیرد تا در نتیجه با مشخص شدن حدود ثبتی ملک بر روی زمین، ملک در جای دقیق خود قرار گیرد و تثبیت و دیوار کشی آن ممکن باشد و در نهایت اجازه تجاوز و تعارض به قطعات مجاور داده نمی شود تحدید حدود ثبت توسط کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید