تامین دلیل

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه هر دو برای ارائه به دادگاه تهیه می شود که تامین دلیل به منظور ارائه برای ثابت کردن ادعای مراجعه کننده است و تامین خواسته به معنای توقیف نمودن معادل درخواست از اموال محکوم است که در زمان اجرای حکم دچار مشکل نوشند. تفاوت تامین دلیل و […]

بیشتر بخوانید
درخواست تامین دلیل از کارشناس رسمی دادگستری

درخواست تامین دلیل از کارشناس رسمی دادگستری

درخواست تامین دلیل از کارشناس رسمی دادگستری باید باشد زیرا برای ارائه به دادگاه تنها تامین دلیلی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نوشته شده باشد دارای اعتبار است و این تامین دلیل نیز یا با بررسی عکس های هوایی در دهه های مختلف نوشته می شود یا با بررسی زمین و بررسی اختلافات ملکی. درخواست […]

بیشتر بخوانید