بررسی پرونده ثبتی

بررسی پرونده ثبتی توسط کارشناس

بررسی پرونده ثبتی توسط کارشناس

بررسی پرونده ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که پرونده ثبتی ملک ممکن است مربوط به اخذ سند تک برگ و تبدیل سند قدیمی ملک باشد و یا این که ملک مشکلی داشته باشد و برای حل این مشکل باید به پرونده های ثبتی دسترسی داشته باشیم و تنها شخصی که […]

بیشتر بخوانید
بررسی پرونده ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن است در واقع مالکین ممکن است پرونده های ملکی مختلفی را در اداره ثبت اسناد و یا مراجع قضایی داشته باشند در این صورت میتوانند بررسی و پیگیری پرونده های ملک را به یک فرد دارای صلاحیت همانند کارشناس رسمی دادگستری بسپارند و این متخصص صلاحیت و […]

بیشتر بخوانید
بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی امکان پذیر میباشد زیرا کارشناس به پرونده های ثبتی دسترسی دارد و میتواند در صورت وجود مشکلی در امور ملکی این مدارک را تهیه و بررسی کند. بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری در امور ملکی ممکن است مالکی بخواهد […]

بیشتر بخوانید
بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت امکان پذیر است در واقع ممکن است افراد قصد اخذ سند تک برگ را داشته باشند در اینصورت میتوانند بررسی پرونده ثبتی ملک را در اداره ثبت اسناد به کارشناس رسمی دادگستری بسپارند این فرد متخصص و مورد اعتماد میباشد و میتواند این امور را به خوبی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید