انجام امور فنی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی ممکن است در واقع برای انجام امور ثبتی ملک به یکسری مدارک نیاز میباشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری که متخصص اینکار میباشد مراجعه کند.به طور مثال برای اخذ سند تک برگ باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید