افراز و تفکیک

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدر السهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدر السهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدر السهم شهرداری به این منظور می باشد که در املاک مشاعی مالکین بخواهند سهم خود را جدا کنند باید افراز در این املاک انجام شود و پس از افراز ملک از حالت مشاعی خارج می شود.اما برای تفکیک حتما نباید ملک مشاعی باشد و مالک می تواند ملک […]

بیشتر بخوانید
تفکیک،افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک،افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک،افراز و تقسیم اراضی و املاک تفاوت هایی باهم دارند در واقع تفکیک اراضی به معنی تقسیم و تجزیه اراضی می باشد و برای املاک مشاعی و همچنین غیر مشاعی قابل انجام است. اما افراز تنها برای املاک مشاعی انجام می شود و با انجام آن سهم هر یک از افراد از سهم اراضی مشاعی […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ عملیاتی است که در نتیجه تقسیم اراضی انجام می شود و افراز و تفکیک تفاوت هایی دارند و در واقع افراز زمانی انجام می شود که افراد قصد جداسازی سهم خود از ملک مشاعی را داشته باشند اما تفکیک انجام می گیرد تا زمین تجزیه و تقسیم شود. افراز […]

بیشتر بخوانید
تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام میشود در واقع انجام این کار نیاز به تخصص و مهارت بسیاری می باشد و حتما باید توسط فرد متخصص انجام گیرد تا این کار با دقت و کیفیت بالا انجام شود و مالک برای تفکیک و افراز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید