استعلام پلاک ثبتی

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه های قدیمی ثبتی

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه های قدیمی ثبتی

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه های قدیمی ثبتی زمانی باید انجام شود که سند رسمی ملک مفقود شده باشد و یا به دلایلی از بین رفته باشد در واقع با ناموجود شدن سند ملک لازم است اقدامات لازم انجام شود تا در نتیجه بتوان برای ملک سند رسمی اخذ نمود برای اخذ این سند […]

بیشتر بخوانید
یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده

یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده

یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده زمانی لازم است انجام شود که سند ملک مفقود شده باشد در نتیجه برای این که بتوان برای ملک سند رسمی اخذ نمود لازم است مدارکی تهیه و ارائه شود اطلاعاتی از ملک همانند پلاک ثبتی ملک معلوم باشد از آنجایی که شماره پلاک ثبتی در سند […]

بیشتر بخوانید
یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری زمانی می بایست انجام شود که سند ملک از بین رفته باشد و یا به دلایلی مفقود شده باشد در اینصورت بایستی اقدامات لازم برای اخذ سند رسمی انجام شود برای اخذ سند رسمی از اداره ثبت اسناد لازم است استعلام پلاک ثبتی ملک انجام […]

بیشتر بخوانید
یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی به این صورت میباشد که زمین یا عرصه ملک که در طرح اصلاح اراضی زمین های مادر یا زمین های اربابی به قطعات کوچک تر تقسیم شده و به هر قطعه تقسیم شده یک پلاک ثبتی یا پلاک اصلی شماره قطعه مادر و یک پلاک فرعی […]

بیشتر بخوانید
یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و در واقع نحوه پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) به این صورت می باشد که پلاک اصلی ملک براساس مشخص شدن منطقه ملک و پلاک فرعی که بر اساس تقسیم بندی آن قطعه است،انجام می شود. یافتن […]

بیشتر بخوانید
انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک به این صورت می باشد که پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملک است و با استفاده از این پلاک ثبتی می توان مرزها و حدود اربعه ملک و همچنین موقعیت ملک بر روی زمین را مشخص کرد و برای املاکی که اسناد […]

بیشتر بخوانید
یافتن پلاک اصلی و فرعی بر اساس موقعیت توسط کارشناس

یافتن پلاک اصلی و فرعی بر اساس موقعیت توسط کارشناس

یافتن پلاک اصلی و فرعی بر اساس موقعیت توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد در واقع ممکن است سند ملک مفقود و یا از بین رفته باشد در این صورت لازم است اقدامات لازم انجام شود و سند رسمی برای ملک از اداره ثبت اسناد اخذ شود و برای این که بتوان سند از […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام

استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام

استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام زمانی لازم است انجام شود که سند ملک مفقود شده باشد و یا از بین رفته باشد در واقع برای انجام استعلام پلاک ثبتی ملک لازم است موقعیت ملک معلوم گردد و بر طبق آن نقشه ثبتی ملک معلوم گردد و پلاک ثبتی ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک قابل انجام است در واقع ممکن است سند ملک به دلایلی مفقود شده باشد در این صورت بایستی اقدامات لازم برای اخذ سند المثنی انجام شود به منظور اخذ این سند لازم است پلاک ثبتی ملک معلوم باشد و برای معلوم کردن آن لازم […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید