اجرای بر و کف

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک هم برای شهرداری و هم نظام مهندسی و هم اداره ثبت بسیار مهم می باشد و در انجام اجرای آن حساسیت ویژه ای دارند زیرا درصورت بی دقتی در انجام آن مشکلات بسیاری […]

بیشتر بخوانید
اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک با تهیه یک نقشه از ملک دنبال می شود در واقع به منظور انجام ساخت و ساز در ملک مخصوصا املاکی که در منطق شیب دار قرار گرفته اند میبایست یک نقشه توپوگرافی از زمین ملک تهیه گردد با تهیه این نقشه اختلاف ارتفاع بین ملک […]

بیشتر بخوانید