مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

آنچه دراین مقاله میخوانید...

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی طبق تعرفه ای که ازسازمان نقشه برداری ابلاغ می شود

تعیین می شود و نقشه دوخطی به این معنامی باشد که نقشه یوتی ام ملک روی نقشه دو

هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم بیفتد و هر

دو در نقشه آورده شوند.

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی درملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک

را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود

در واقع نقشه های دوخطی نقشه هایی هستند که نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک روی

نقشه یک دو هزارم قرار می گیرد به طوری که طول های وضع موجود ملک و طول های سند

ملک با دو رنگ دراین نقشه نشان داده می شود.

در واقع نقشه های دوخطی به منظور بررسی تطابق یا عدم تطابق وضع موجود ملک با سند

می باشد و تهیه نقشه های دو خطی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی می باشد.

در واقع برای تهیه نقشه دو خطی هم باید نقشه وضع موجود ملک تهیه شود و هم سند

مالکیت ملک بررسی شود و هم باید ابعاد سند روی نقشه پیاده سازی شود سند ملک

ممکن است سند قدیمی دفترچه ای و یا سند تک برگ باشد.

در صورتی که سند ملک قدیمی باشد باید مشخص شود که ملک در موقعیت درستی واقع

شده است و برای این کار باید جانمایی پلاک ثبتی برای ملک انجام شود و همچنین باید

تایید شود که ابعاد و مساحت وضع موجود ملک به صورت ذاتی بوده است و نه به خاطر جا

به جایی ملک یا تجاوز به املاک مجاور و برای این کار باید نقشه برداری وضع موجود ملک و

املاک مجاور انجام شود.

در صورتی که سند تک برگی باشد باید وضع موجود ملک بررسی شده و در صورت مغایرت

وضع موجود ملک با سند تصحیح سند انجام شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید