مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

آنچه دراین مقاله میخوانید...

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی
تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک می باشد در صورتی که

به حدود مرزهای ملک تجاوز شده باشد برای ارائه مدرکی به دادگاه باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی توسط

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شود و سپس با انجام تفسیر عکس های

هوایی میزان تجاوز مشخص شود و سپس کارشناس گزارشی براین مبنا تهیه می کند و در این صورت مالک

می تواند از آن به عنوان مدرک دردادگاه استفاده کند و از حق خود دفاع کند.

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و همچنین نقشه یو تی ام به عنوان مدرک در دادگاه اعتبار دارد همچنین مهر و امضا

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بسیار معتبر میباشد و این مهر و امضا به نقشه

اعتبار می دهد و کارشناس برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی را انجام می دهد.

با ارائه نقشه جانمایی پلاک ثبتی به دادگاه اختلافات ملکی برطرف می شود،پس درنتیجه انجام جانمایی

پلاک ثبتی بسیاری از اختلافات ملکی را حل می کند پس بهتر است قبل ازبه وجود آمدن اختلافات ملکی

و تجاوز به حریم و حدود ملک،مالک موقعیت دقیق ملک خود را با انجام جانمایی پلاک ثبتی تعیین کند و

همچنین با ارائه این نقشه به اداره ثبت برای ملک سند تک برگ صادر می شود و در این صورت هیچگونه

تجاوزی به حدود ملک صورت نمی گیرد.

روش انجام جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس برای انجام جانمایی پلاک ثبتی،

ابتدا مدارک موجود از ملک را از مالک دریافت می کند و سپس نقشه های ثبتی را استخراج می کند و

پلاک ثبتی را روی زمین جانمایی می کند و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه و ترسیم می کند و آن

را مهر و امضا می کند و در نهایت گزارشی از انجام جانمایی پلاک ثبتی تهیه می کند.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید