مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

آنچه دراین مقاله میخوانید...

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران
تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق قطعه مشاعی و

تثبیت آن به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت انجام می شود. بنابراین اگر ملکی مشاعی

باشد و مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ بگیرد بایستی هم از قطعه مشاعی و هم

از ملک مادر نقشه یو تی ام تهیه کرد در اینصورت موقعیت دقیق قطعه در ملک مادر مشخص

خواهد شد. برای این کار مالک می تواند به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند و کار

شناس این نقشه را با ابزارهای دقیق به دست خواهد آورد.

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

ملک مشاعی به ملکی می گویند که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و کل ملک متعلق به

همه شریک ها است. مالک املاک مشاعی از مساحت کل ملک مادر سهم دارد یعنی اگر

این املاک بخواهند معامله شوند و سهم مالک از ملک مادر مشخص نباشد، خریدار می

تواند هر قسمت از ملک مادر که تصرف نشده است را تصرف کند و با تهیه نقشه یو تی ام

از ملک مشاعی در صورتی که سهم شرکا مشخص شده باشد باعث خواهد شد سهم

هر یک روی زمین مشخص و تثبیت شود و مالکین قطعات دیگر نخواهند توانست به این

املاک مشاعی دیگر ادعای مالکیت داشته باشند و به ملک تجاوز کنند.

در واقع مالک قطعه مشاعی به کارشناس رسمی دادگستری برای تهیه نقشه یو تی ام

مراجعه کرده و کارشناس نقشه یو تی ام از ملک مادر و قطعه مشاعی تهیه خواهد کرد و

سپس نقشه آن ها را ترسیم و چاپ می کند در نتیجه مهر و امضا خواهد کرد. مالک با این

مدرک می تواند به اداره ثبت مراجعه کرده و برای قطعه مشاعی سند تک برگ اخذ کند.

در نهایت موقعیت دقیق ملک در سیستم کاداستر ثبت و ذخیره می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

حمیدرضا شاهسوند

For Consulting and Ordering Click below button.

Consulting and Ordering

مجموعه رادین مپ شما را به خرید بهترین خدمات نقشه برداری وجانمایی ثبتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید